Ontdek
PV panelen

Hoe werken fotovoltaïsche panelen?

Omzetting van zonnestraling in elektriciteit

De zonnepanelen bestaan uit fotovoltaïsche cellen die zonnestraling omzetten in elektriciteit.

Lichtdeeltjes of 'fotonen' raken het oppervlak van het fotovoltaïsche materiaal, dat is ondergebracht in cellen of dunne lagen en geven hun energie vervolgens af aan de elektronen die aanwezig zijn in het materiaal. Die elektronen beginnen vervolgens in een vast bepaalde richting te bewegen en genereren zo elektrische stroom. Hoe intenser de lichtinval, hoe meer stroom er wordt geproduceerd.

Door de beweging van de elektronen in de lagen van de fotovoltaïsche panelen wordt er gelijkstroom geproduceerd. Die wordt opgevangen door metalen draden die met elkaar verbonden zijn en de stroom naar de volgende cel leiden. Naarmate de elektrische stroom van cel naar cel loopt, wordt hij krachtiger tot de som van de elektriciteit geproduceerd door alle panelen samenkomt.

Gelijkstroom omzetten in wisselstroom

De opgewekte elektriciteit is van het type gelijkstroom. Er is dus een omvormer nodig om de gelijkstroom om te zetten in wisselstroom om de elektrische spanning aan te passen. Die omvormer synchroniseert de elektriciteit met het distributienetwerk en genereert de elektriciteit die we verbruiken.

Bestanddelen van een fotovoltaïsche installatie

Een fotovoltaïsche installatie bestaat uit de volgende elementen:

· Een dragende structuur waarop de panelen worden bevestigd en die bestand moet zijn tegen het gewicht van de panelen en de klimaatinvloeden

· De zonnepanelen of fotovoltaïsche panelen, die zonnestraling omzetten in elektriciteit en die bovendien een extra bescherming bieden voor het dak

· Onderdelen voor de distributie van gelijkstroom (DC) of wisselstroom (AC), zoals kabels, verbindingen, beschermingen, enz., die het mogelijk maken om de panelen met elkaar te verbinden, om de reeksen van panelen en andere onderdelen te beschermen tegen elektrische en atmosferische risico's en om de geproduceerde stroom naar de omvormer te leiden

· De omvormer, die de gelijkstroom omzet in wisselstroom en de distributiecircuits van de gelijkstroom en andere onderdelen beschermt tegen elektrische en atmosferische risico's, genereert een kwalitatieve wisselstroom en zet de lage spanning om in middelhoge spanning.

· De productieteller om de productie van uw fotovoltaïsche panelen op te volgen

· Eventueel: een opvolgingssysteem om de werking en prestaties van de installatie te controleren en de productie te optimaliseren.

Opslag

De grote fabrikanten bestuderen steeds meer opslagsystemen, doorgaans batterijen, die aan het systeem kunnen worden gekoppeld om de geproduceerde energie niet te verliezen en ze te kunnen verbruiken op momenten dat ze niet kan worden geproduceerd ('s nachts bijvoorbeeld).

Gebruik

De eigenaar kan de geproduceerde elektriciteit zelf verbruiken of in het elektriciteitsnet injecteren.

Prestaties

De prestaties van fotovoltaïsche cellen worden gemeten aan het rendement van de conversie van zonlicht in elektriciteit. Gemiddeld hebben zonnecellen een rendement van 15 procent. Het vermogen van de zonnepanelen wordt uitgedrukt in kilowatt-piek (kWp).

Om te kunnen genieten van de Rexel-garantie op uw zonneproductie, stellen de installateurs van Energeasy Solar u producten voor van fabrikanten die de hoogste prestaties verzekeren. Vraag een bestek en informatie aan uw Energeasy Solar-installateur.

Het onderhoud van de zonnepanelen

Dode bladeren die op de cellen vallen, uitwerpselen van vogels, stof en de onvermijdelijke vervuiling... het zijn allemaal externe factoren die niet alleen de prestaties maar ook de levensduur van zonnepanelen aantasten.

Door uw zonnepanelen regelmatig te laten onderhouden, kunt u hun rendement met maar liefst 15 procent verhogen.

Een regelmatige reiniging is dan ook een must en levert aanzienlijke besparingen op. Vaak wordt gedacht dat regen volstaat om zonnepanelen te reinigen. Niets is echter minder waar: op lange termijn blijken regenbuien onvoldoende om de zonnepanelen te reinigen. Regen zou het reeds aanwezige vuil zelfs opstapelen.

Om uw zonnepanelen schoon te maken, doet u dus bij voorkeur een beroep op professionals die gewend zijn om op een dak te werken en die doorgaans een osmosesysteem met 99,9 procent zuiver water gebruiken om uw panelen perfect te reinigen. Vraag inlichtingen aan uw Energeasy Solar-installateur.

Beperkte impact op het klimaat

Een fotovoltaïsche installatie genereert geen broeikasgassen tijdens de gebruiksperiode. Ze produceert ook geen gevaarlijk afval en stoot geen lokale vervuiling uit.
Wilt u graag berekenen hoeveel CO2-uitstoot u kunt vermijden door uw eigen energie op te wekken met een fotovoltaïsche installatie? Klik dan hier 

Beperkte milieu-impact

De fotovoltaïsche energie is overal toegankelijk De gedecentraliseerde productie draagt bij tot een betere overeenkomst tussen de behoeften en de productie op lokaal niveau, waardoor het energietransport (en de transportverliezen) over grote afstanden worden vermeden.
Wilt u weten met hoeveel nieuw aangeplante bomen de energieproductie van uw toekomstige zonnepanelen overeenkomt? Klik dan hier