Ontdek
PV panelen

Vaak gestelde vragen

Mijn fotovoltaïsche installatie

 • Hoeveel panelen moet ik minimaal plaatsen voor een gezinsinstallatie?
  Alles hangt af van de beschikbare dakoppervlakte. Op een gemiddeld dak kunnen er ongeveer 12 panelen liggen op een oppervlakte van 19 à 20 vierkante meter.
  Klik hier om uw zonneproductie te simuleren.
 • Welk vermogen kan ik installeren op mijn dak?
  U kunt zonnepanelen installeren op de volledige oppervlakte van uw dak, op voorwaarde dat er geen schaduw op valt. Dat belemmert namelijk een optimaal rendement.
  Met panelen van ongeveer 250 Wp per paneel en een gemiddelde oppervlakte van 20 vierkante meter, kan een huis met 12 zonnepanelen een vermogen van ongeveer 3 kWp genereren.
  Klik hier om uw zonneproductie te simuleren.
 • Hoeveel tijd is er nodig om een fotovoltaïsche installatie te realiseren?
  De montage van een gemiddelde installatie (3 kWp bijvoorbeeld) kan in 3 dagen worden afgewerkt.
 • Hoe weet ik of mijn dak geschikt is voor een fotovoltaïsche installatie?
  De twee sleutelelementen waar u rekening mee moet houden om te bepalen of uw dak geschikt is voor fotovoltaïsche panelen, is de oriëntatie van het dak ten opzichte van het zuiden en de hellingsgraad van het dak.
  Ideaal zijn daken die een perfect zuidwaartse ligging combineren met een hellingsgraad van 30 tot 35 graden.  Er zijn echter nog andere factoren die het rendement van een fotovoltaïsche module bepalen: de geografische ligging, de gebruikte materialen, het ontbreken van schaduwen, enz. Een gepersonaliseerde studie van uw situatie is essentieel om het potentieel van uw dak te bepalen.
  Om te weten of uw dak geschikt is voor een fotovoltaïsche installatie en het productiepotentieel te bepalen, kunt u hier klikken om een afspraak te maken met een Energeasy Solar-installateur
 • Stopt mijn installatie met het produceren van elektriciteit als het bewolkt is?
  Neen. Fotovoltaïsche panelen werken met directe zonnestraling maar ook met wat men 'diffuse straling' noemt. Die diffuse straling is afkomstig van de wolken. Zelfs als er weinig of geen directe zonnestraling is, blijven uw zonnepanelen elektriciteit produceren, al ligt de productie in dat geval wel lager.
 • Werken mijn zonnepanelen ook 's nachts?
  Neen. Fotovoltaïsche panelen werken niet als het donker is (geen licht = geen energieproductie).

De materialen

 • Wat zijn de bestanddelen van een fotovoltaïsche installatie?
  Algemeen gesproken bestaat een fotovoltaïsche installatie uit een dragende structuur waarop de panelen worden bevestigd, de fotovoltaïsche panelen zelf, een omvormer, distributieonderdelen en een productieteller. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstukje 'Hoe werkt een fotovoltaïsche installatie?'.  
 • Waaruit bestaat een fotovoltaïsche paneel?
  Een fotovoltaïsch paneel (of fotovoltaïsche module) wordt geproduceerd op basis van semigeleidende materialen, die per definitie in staat zijn om elektriciteit te transporteren. Vandaag de dag gebruikt de overgrote meerderheid van de wereldwijd geproduceerde modules de technologie van het kristallijn silicium aangezien silicium na zuurstof de meest overvloedig aanwezige stof op aarde is. Een fotovoltaïsch paneel (of fotovoltaïsche module) bestaat uit meerdere fotovoltaïsche cellen gemaakt op basis van ruw silicium. Die cellen worden dan samen tussen twee panelen in gehard glas geplaatst (of tussen een paneel van gehard glas en een laag Tedlar-folie). De lasdoos en kabels maken het vervolgens mogelijk om de panelen onderling met elkaar te verbinden, waardoor ze een fotovoltaïsch systeem vormen.
 • Wat is silicium?
  Silicium wordt gebruikt voor de productie van zonnepanelen. Dit natuurlijke chemische element is na zuurstof de meest overvloedig aanwezige stof op onze planeet. Ook zand en glas bestaan bijvoorbeeld uit silicium. De factor die de productie van fotovoltaïsche panelen zo ingewikkeld en duur maakt, is dat alleen siliciumkristallijn van de hoogste zuiverheid geschikt is.
 • Wat is het verschil tussen de termen monokristallijn, polykristallijn en dunne film?
  Zonnepanelen zijn gemaakt van zogenaamde monokristallijncellen, polykristallijncellen of dunne-filmcellen.
  - Monokristallijncellen zijn doorgaans performanter maar ook duurder dan polykristallijncellen.
  Ze kunnen schermen met het hoogste rendement per vierkante meter* en worden voornamelijk gebruikt wanneer de ruimte tussen de cellen beperkt is. Hun kostprijs, die hoger ligt dan bij andere, even krachtige cellen, zet echter een rem op hun ontwikkeling.
  *Opgelet: bij elke siliciumtechnologie zijn er verschillende kwaliteiten van cellen te vinden: zo zijn er bijvoorbeeld hoogwaardige polykristallijncellen die beter presteren dan minderwaardige monokristallijncellen.
  - Polykristallijncellen hebben momenteel de beste prijs-kwaliteitverhouding en worden daarom vaker gebruikt. Ze hebben een hoog rendement en een lange levensduur.
  - Dunne-filmcellen of amorfe cellen werken met een beperkte verlichting (zelfs bij bewolkt weer of binnenin een gebouw). Ze zijn minder duur dan de andere technologieën en vragen minder energie en materiaal voor de productie ervan. Nadelen: een lager rendement in volle zon. Bovendien nemen hun prestaties gevoelig af naarmate ze ouder worden.
 • Wat is een omvormer?
  Dit is een transformator die de gelijkstroom geproduceerd door de zonnepalen omzet in wisselstroom voor huishoudtoestellen. Hij heeft de vorm van een kast en wordt tegen muur bevestigd.
  Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstukje 'Hoe werkt een fotovoltaïsche installatie?'. 
 • Welke materialen bieden het hoogste rendement op het gebied van zonne-energie?
  Het beste rendement hangt af van het type van uw installatie. Klik hier om een bestek te vragen bij een Energeasy Solar-installateur en meer te weten te komen over oplossingen op maat van uw situatie. 

Milieu en klimaatomstandigheden

 • Welke voordelen heeft mijn fotovoltaïsche installatie voor het milieu?
  Energeasy Solar biedt u de mogelijkheid om uw zonneproductie te simuleren en het aantal bomen te berekenen dat u uitspaart door zelf energie op te wekken. Klik hier om de simulatie te beginnen.
 • Kan een blikseminslag mijn zonne-installatie vernielen?
  Ja. Blikseminslag kan een zonne-installatie vernielen. Het is evenwel niet zo dat een fotovoltaïsche installatie de kans op blikseminslag verhoogt. De omvormer heeft een bescherming tegen de overspanning die zich kan voordoen om uw installatie te beschermen.

Administratieve voorzieningen

 • Verplicht mijn fotovoltaïsche installatie me om aan nieuwe veiligheidsnormen te voldoen?
  Neen.
  - Uw interne elektrische installatie moet niet aan andere normen voldoen. Wel bent u verplicht uw verzekeringsmaatschappij op de hoogte te brengen van uw fotovoltaïsche installatie.
  - De fotovoltaïsche installaties die worden aangeboden door de installateurs van Energeasy Solar, beantwoorden qua ontwerp en realisatie aan de geldende normen (DTU, elektriciteit, brand, enz.).
 • Moet ik zelf de aansluiting op het elektriciteitsnet voorzien?
  Neen. Uw installateur verzorgt de volledige aansluiting van uw fotovoltaïsche installatie op het elektriciteitsnet om u een zorgeloze aansluiting te verzekeren. Klik hier om contact op te nemen met een installateur van Energeasy Solar

Onderhoud

 • Moet ik de fotovoltaïsche installatie regelmatig reinigen?
  Ja, als u uw fotovoltaïsche panelen niet minstens een keer per jaar laat reinigen, zal het rendement na verloop van tijd achteruitgaan.
 • Moet de installatie uitgevoerd door een Energeasy Solar-installateur worden onderhouden om van de Rexel-garantie te kunnen genieten?
  Ja. Om van de Rexel-garantie te kunnen genieten, engageert de koper zich om zijn zonnepanelen ten minste een keer per jaar te laten reinigen door een professional.

Technische termen

 • Wat betekent kWp of kilowatt-piek?
  Een kilowatt-piek is het elektrische vermogen dat in normale omstandigheden wordt geproduceerd (zonnestraling van 1.000 W/m², temperatuur van 25°C, spectrale verdeling van de zonnestraling van AM1,5).
  De kWp-waarde komt overeen met het maximumvermogen van het zonnepaneel.
 • Wat betekent 'geïntegreerd in het gebouw'?
  Een fotovoltaïsche installatie wordt beschouwd als 'geïntegreerd in het gebouw' wanneer ze een technische of architecturale functie in het gebouw vervult. In het bijzondere geval van een particulier, verzekert de installatie de dichtheid van het dak. In bepaalde landen (waaronder Frankrijk) geeft het integreren van een installatie in het gebouw recht op een integratiepremie, waardoor men de geproduceerde elektriciteit dus duurder kan verkopen.
 • Wat bedoelt men met een 'fotovoltaïsche installatie aangesloten op het elektriciteitsnet'?
  Fotovoltaïsche panelen produceren gelijkstroom wanneer ze actief zijn.
  Die gelijkstroom wordt door de omvormer omgezet in wisselstroom, die compatibel is met de stroom van het elektriciteitsnet. Daardoor wordt het mogelijk om de elektriciteit af te geven aan het elektriciteitsnet.

Kostprijs