Ontdek
PV panelen

Ondersteuningsmaatregelen

De huidige steun en fiscale voordelen voor residentiële en tertiaire fotovoltaïsche installaties van minder dan 10kWp.

De steun voor fotovoltaïsche installaties van minder dan 10 kWp hangt van de locatie van de installatie.
U vindt hier een samenvatting. Neem gerust een afspaak met een installateur Energeasy Solar voor meer info.


Wallonië

In 2014 heeft het Waals Gewest het plan Qualiwatt in het leven geroepen om de ontwikkeling van residentiële fotovoltaïsche installaties te ondersteunen.

Wat houdt het plan Qualiwatt in ?
Het plan Qualiwatt heeft als doel om aan alle gezinnen een terugverdientijd te garanderen van maximaal 8 jaar voor hun residentiële installatie van 3 kWp. Dit gaat in voor de systemen die geïnstalleerd zijn vanaf 1 maart 2014.

Hoe werkt het ?
Elk gezin dat kiest voor een fotovoltaïsche installatie krijgt een jaarlijkse gemiddelde premie van 350 €.
Deze premie wordt gestort door de netbeheerder waar de installatie is aangesloten gedurende de eerste vijf jaar.

Het plan voorziet in het gebruik van de zogenaamde « net-metering » : uw eigen electriciteitsproductie zal afgetrokken worden van uw electriciteitsverbruik zodanig dat u enkel het verschil dient de betalen tussen de geproduceerde en de verbruikte electriciteit.

Vlaanderen

Het Vlaamse Gewest voorziet voor de eigenaars van fotovoltaïsche installaties de zogenaamde « net-metering ». Uw eigen electriciteitsproductie zal afgetrokken worden van uw electriciteitsverbruik zodanig dat u enkel het verschil dient de betalen tussen de geproduceerde en de verbruikte electriciteit.
Daarenboven kan u genieten sinds 2006 van een verlaagd BTW tarief van slechts 6% ipv 21%.

Brussel

Het Brussels Gewest stelt meerdere ondersteuningen voor :

  • Indien uw installatie minder is dan 5 KW, kan u genieten van « net-metering » : uw eigen electriciteitsproductie zal afgetrokken worden van uw electriciteitsverbruik zodanig dat u enkel het verschil dient de betalen tussen de geproduceerde en de verbruikte electriciteit.
  • Voor de geproduceerde stroom kan u genieten van groenstroomcertificaten met een waarde van 85 €. 1 MWh geproduceerde stroom geeft recht op 2,4 groenestroomcertificaten. Hierdoor kan u genieten van bijvoorbeeld jaarlijks 530 € voor een residentiele installatie van 12 panelen (3 kWp).
  • Daarenboven kan u genieten van een verlaagd BTW tarief van 6%.