Ontdek
Energeasy Solar

Een betrouwbare investering

De productiegarantie in een notedop

  1. Rexel stelt aan uw Energeasy Solar installateur een professionele simulator ter beschikking. Hiermee kan hij uw fotovoltaïsche productie voorspellen en een garantie hieromtrent genereren. 
  2. Uw Energeasy Solar installateur stelt zich garant van de correctheid van de informatie die hij gebruikt in de simulator die Rexel hem ter beschikking stelt. 
  3. De Garantie is enkel van toepassing op projecten met een totaalvermogen van minder dan 10kWp. 
  4. De Garantie is enkel van toepassing op producten die beschreven zijn in de Energeasy Solar simulator en tevens aangekocht zijn bij Rexel door de installateur. 
  5. Enkel Energeasy Solar installateurs kunnen de Rexel Productgarantie voorstellen. 
  6. De Productgarantie verzekert door Rexel en aangeboden door uw installateur est geldig voor 5 jaar. 
  7. Door de Garantie zal u het verschil terugbetaald krijgen wanneer uw reële productie kleiner is dan 10% van de berekende productie door uw Energeasy Solar installateur adhv de simulator die Rexel hem ter beschikking stelt.

Algemene voorwaarden van de Productiegarantie NAAR DE PRODUCTIESIMULATOR